ประเภทของเสาเข็มเจาะ

ประเภทของเสาเข็มเจาะ มี 2 ประเภทคือ

1. เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก  เป็นเสาเข็มเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ในช่วง 35-60 เซนติเมตร ( ส่วนใหญ่ขนาดที่ใช้งานจะเป็น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35, 40, 50, 60 เซนติเมตร ) โดยส่วนใหญ่ในกรุงเทพนั้นจะมีความลึกอยู่ในช่วงประมาณ 18-23 เมตรโดยประมาณ กรรมวิธีที่ใช้ในการเจาะมักจะเป็นแบบแห้ง ( dry process ) ซึ่งจะเจาะจนถึงระดับที่ต้องการ แต่ไม่สามารถเจาะผ่านชั้นทรายที่มีระดับน้ำไหลได้เพราะว่า ระดับดินนั้นจะมีกระแสน้ำไหลเข้าหลุมเจาะทำให้ไม่สามารถเจาะเสาเข็มแบบเเห้งได้   ซึ่งเป็นการขุดเจาะโดยใช้เครื่องมือขุดเจาะที่เรียกว่า สามขา เจาะลงไป จนถึงความลึกที่ต้องการ
2. เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ เป็นเสาเข็มเจาะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 60 เซนติเมตรขึ้นไป ( ส่วนใหญ่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 , 100 , 120 , 150 ,180 ,200  เซนติเมตร ) มีความลึกอยู่ในช่วงประมาณ 30-80 เมตรโดยประมาณ  เสาเข็มเจาะประเภทนี้ จะเจาะลงไปทะลุชั้นทรายได้และไม่ต้องกลัวระดับน้ำที่ไหลเข้าหลุมเจาะ เพราะมีสารเคมีคอยป้องกันดินพัง   และเสาเข็มเจาะแบบเปียกประเภทนี้จะใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ และต้องใช้พื้นที่ทำงานมาก ส่วนใหญ่จะมีบริษัทที่สามารถทำได้ราว 30 บริษัททั่วประเทศไทย

แต่ปัจจุบันได้มีบริษัทที่คิดค้นเทคนิควิธีทำเสาเข็มเจาะแบบเปียกโดยสามขา เข้ามาประกอบการเจาะ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเจาะมาก และยังสามารถเข้าไปทำงานในที่แคบได้ ซึ่งถือว่าเป็น นวกรรมใหม่ที่ทำให้สามารถเลือกใช้งานได้มากขึ้น

เครดิต tua635.com

เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sbobet   fifa55