5 มหาบูชาสถาน ที่ต้องกราบไหว้เมื่อมาทัวร์พม่า

ขอรีวิว5สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่าที่ต้องไปศักการะสักครั้งหากมีโอกาสได้ไปเยือนพม่า

1.พระธาตุอินทร์แขวน/เมืองไจ้ก์โท

ทัวร์พม่า1วัน

ลักษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวนเป็นลักษณะสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันที่มีความ มหัศจรรย์ ตรงที่ก้อนหินนั้นไม่ตกลงสู่เบื้องล่าง

2.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง/เมืองย่างกุ้ง

ทัวร์พม่า1วัน

เป็นมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า
ขั้นตอนการบูชาชเวดากอง
1. ไหว้พระประธานที่วิหารโถงทิศใดทิศหนึ่ง โดยสวดมนต์ภาวนา หรือจุดธูปเทียนและถวายดอกไม้ด้วยก็ได้
2. ไหว้พระประจำวันเกิด จุดธูปเทียนถวาย
3. สรงน้ำพระเท่าจำนวนอายุ(บวกหนึ่ง)
4. เดินปะทักษิณ(วนขวา)ตั้งจิตรอธิษฐาน ขอพรรอบเจดีย์หนึ่งรอบ
5. ร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงองค์พระเจดีย์ ค้ำจุนพระศาสนา
6. ตีระฆังที่ตั้งไว้รอบพระเจดีย์ (ใบใดใบหนึ่ง) ให้เทพยดาบนสวรรค์อนุโมทนารับส่วนบุญ

3.เจดีย์ชเวมอดอร์/เมืองหงสาวดี

ทัวร์พม่า1วัน

เจดีย์ที่มีชื่อเสียงและมีความยิ่งใหญ่ที่สุดในพม่า ซึ่งมีอายุราวๆ 1,200 ปี เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าให้ความเคารพบูชา รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นิยมเดินทางมาสักการะบูชาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมีความเชื่อว่าหากใครมีโอกาสได้ไปสักการะและนำไม้ไปค้ำยอดเจดีย์ชเวมอดอร์ที่หักหล่นลงมานั้น จะช่วยส่งผลให้ชีวิตคนๆนั้นมีความมั่นคงถาวรเหมือนกับเจดีย์แห่งนี้ด้วย และในทุกๆปี ก็จะมีการจัดงานเทศกาลไหว้พระธาตุมุเตา ซึ่งเป็นงานที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ขอพรกับมหาเจดีย์ชเวมอดอเป็นจำนวนมาก

4.มหาเจดีย์ชเวสกอง/เมืองพุกาม

ทัวร์พม่า1วัน

มหาเจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์ทองเรืองรอง ณ ริมฝั่งแม่น้ำอิระวดีตอนบน เป็นจดีย์ใหญ่ สวยงาม ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศพม่า เป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวพม่าและชาวไทย คำว่า “ชเวสิกอง” มีความหมายว่า “เจดีย์แห่งชัยชนะ” เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระทันธาตุของพระพุทธเจ้า พระเจดีย์ชเวสิกองเป็นที่บรรจุพระธาตสำคัญ 3 ส่วน คือ
-พระเขี้ยวแก้ว ที่กษัตริย์แห่งศรีลังกาได้นำมาถวาย
-พระธาตุกระดูกไหล่ ที่นำมาจากเมืองศรีเกษตร
-พระธาตุพระนลาฎ(หน้าผาก)

5.พระมหามัยมุนี/เมืองมัณฑะเลย์

ทัวร์พม่า1วัน

 

เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่า คำว่า มหามัยมุนี แปลว่า “ผู้รู้อันประเสริฐ”เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีของพม่าในยุคราชวงศ์คองบอง

 

หากท่านได้มาเที่ยวทัวร์พม่า1วัน และได้มากราบไหว้ขอพรซัก1แห่งจาก5แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลอย่างมากแล้ว

 

เครดิตที่มาจาก  https://www.greenlandholidaytour.com/

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sbobet   fifa55