ถังกรองเหล็ก หรือ เครื่องกรองสนิมเหล็กสำหรับกรองน้ำบาดาล

ถังกรองเหล็ก

 “ถังกรองเหล็ก” หรือ “เครื่องกรองสนิมเหล็ก”

ถังกรองเหล็กเป็นอุปโภคใช้สำหรับกรองน้ำประปาหมู่บ้านหรือชุมชนจากน้ำบาดาล โดยลักษณะทำงานของถังกรองเหล็กเมื่อมีการใช้งานถังกรองเหล็กไปได้ระยะหนึ่งจะต้องล้างสารกรองหรือการล้างกลับ ด้วยการให้น้ำสวนทางกับการกรองเพื่อพาสิ่งสกปรกที่ตกค้างบนผิวของสารกรองออก พอทำการล้างกลับเสร็จจึงจะสามารถนำมาทำงานได้เหมือนเดิม

หลักการทำงานงานของ “ถังกรองเหล็ก” หรือ “เครื่องกรองสนิมเหล็ก”

ถังกรองเหล็กใช้สำหรับกรองสนิมเหล็กที่ไม่ละลายน้ำออก โดยใช้สารกรองแมงกานีสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของเหล็กอีกที เพื่อให้เกิดน้ำที่ใส เพราะปกติน้ำบาดาลที่ขุดขึ้นมาใหม่ๆ จะใสไม่มีสี พอทิ้งไว้สักระยะหนึ่งน้ำจะกลายเป็นสีเหลือง และมีตะกอนสีน้ำตาล เพราะสนิมเหล็กที่อยู่ในน้ำบาดาลจะละลายน้ำอยู่ เมื่อสัมผัสอากาศก็จะกลายเป็นสนิมเหล็กที่ไม่ละลายน้ำ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ถังกรองเหล็กนี้อย่างมาก

วิธีควบคุมการทำงานของถังกรองเหล็ก มีแบบระบบอัตโนมัติ(Automatic operation) และควบคุมการปิดเปิดวาล์วแต่ละตัวด้วยมือ (Manual operation) หากท่านสนใจสามารถสั่งทำใหม่ได้ทุกขนาด และเลือกวัสดุที่ใช้ตามความต้องการ เช่น เหล็ก ไฟบอร์กลาส และ สแตนเลส เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีประเภทสารกรองให้เลือก เช่น

 1. Antracite การกรองความขุ่น ออกจากน้ำดิบ
 2. Manganese การกรองสนิม เหล็ก ออกจากน้ำดิบ
 3. Carbon กรองสี กลิ่น ออกจากน้ำดิบ
 4. Resin กรองหินปูน ลดความกระด้างที่มากับน้ำดิบ

ปัญหาน้ำที่มีสนิมเหล็ก และแมงกานีส แก้ไขได้โดย เครื่องกรองสนิมเหล็ก (De-Iron Filter)

น้ำที่มีสนิมเหล็กอาจทำให้น้ำมีสี และมีกลิ่นสนิมเหล็ก โดยมากพบในน้ำบาดาล แทบจะทุกภาคของประเทศ เนื่องจากที่มีธาตุเหล็กและแมงกานีสค่อนข้างมาก การแก้ปัญหาของสนิมเหล็กในน้ำ สามารถทำได้โดย การกรองสนิมเหล็กและแมงกานีสด้วย เครื่องกรองสนิมเหล็ก (De-Iron Filter) โดยใช้ สารกรองแมงกานีส ชนิดซีโอไลท์ (Manganese Zeolite) และ สารกรองแมงกานีส ชนิดกรีนแซนด์ (Manganese Green Sand)

ถังกรองเหล็ก
ถังกรองเหล็ก

หลักการทำงานงานของถังกรองเหล็ก

ปกติน้ำบาดาลที่ขุดขึ้นมาใหม่ๆ จะใสไม่มีสี เมื่อทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง จะกลายเป็นสีเหลือง และมีตะกอนสีน้ำตาล เนื่องจาก สนิมเหล็กที่อยู่ในน้ำบาดาลจะละลายน้ำอยู่ เมื่อนำขึ้นมาสัมผัสอากาศก็จะกลายเป็นสนิมเหล็กที่ไม่ละลายน้ำ แล้วจึงทำการกรองสนิมเหล็กที่ไม่ละลายน้ำออก โดยใช้สารกรองแมงกานีส เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของเหล็กอีกที จะได้น้ำที่ใส

สำหรับถังกรองสนิมเหล็กและแมงกานีสในน้ำบาดาล แบบใช้สารกรองประสิทธิภาพสูง ที่กรมทรัพยากรน้ำกำหนด มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้คุณลักษณะเฉพาะของ

ถังกรองสนิมเหล็กและแมงกานีสในน้ำบาดาล

แบบใช้สารกรองประสิทธิภาพสูง

(อัตราการกรอง 3.0, 5.0 และ 10.0 ลบ.ม./ชม.)

 1. คุณสมบัติทั่วไป

ถังกรองสนิมเหล็กและแมงกานีสจะต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนมีโครงสร้างเป็นถังกรองเหล็กที่ผ่านการ Sandblast และเคลือบสีกันสนิม และทาทับด้วยสี Epoxy ชนิดใช้กับน้ำดื่ม

ถังกรองสามารถติดตั้งโดยตรงเข้ากับท่อน้ำดิบที่สูบจากบ่อบาดาลมีแรงดันน้ำ เข้าถังกรองไม่น้อยกว่า 1.5 บาร์

 1. คุณลักษณะเฉพาะของถังกรองฯ        สามารถกำจัดสารละลายเหล็กในน้ำบาดาลที่มีความเข้มข้นไม่เกิน 16 มก/ล. สามารถกำจัดสาร ละลายแมงกานีสในน้ำบาดาลที่มีความเข้มข้นไม่เกิน 1.5 มก./ล. และสามารถกำจัดสารละลายเหล็กและแมงกานีสในน้ำบาดาลที่มีความเข็มข้นรวมกันไม่เกิน 8 มก/ล. ให้ได้น้ำสะอาดที่มีสารละลายเหล็กไม่เกิน 0.5 มก./ล. และมีสารละลายแมงกานีสไม่เกิน 0.3 มก./ล.ถังกรองฯ ต้องเป็นชนิด Vertical pressure filter สามารถทนแรงดันภายในถังกรอง ได้ไม่ต่ำกว่า 4 บาร์ ระบบกรองสามารถทำงานสลับกันได้ทั้งแบบมีแรงดัน และไม่มีแรงดันแบบอัตโนมัติ ตามภาวะแรงดันภายในถังกรอง มีระบบระบายน้ำใสโดยหัวกรอง (Filter Nozzle) กระจายเต็มพื้นที่ถังกรองจำนวนไม่น้อยกว่า 50 หัว/ต.ร.ม. หัวกรองเป็นแบบ Lamellar ชนิดที่ใช้เกลียวขันกดลงด้านล่าง แล้วส่วนปลายบานออก เพื่อล๊อกตัวหัวกรองให้ติดกับแผ่นพื้นถังกรอง โดยไม่ต้องมีแหวนล๊อกด้านล่าง วัสดุทำด้วยโพลีโพรพิลีน (พีพี) มีร่องกรองขนาด 0.2 มม. จำนวน 40 ช่อง ถังกรองจะต้องมีฝา Manhold และ Handhold สำหรับเติมสารกรองและเปลี่ยนสารกรอง

ถังกรองฯ ต้องมีโครงสร้างเป็นถังกรองเหล็ก การเตรียมผิวถังกรองทำด้วยการยิงทราย (Sandblast) ทั้งภายนอกและภายใน การเคลือบสีภายในให้ทาสีตะกั่วแดงรองพื้นป้องกันสนิม และเคลือบด้วยสี Epoxy 2 ชั้น เป็นชนิดใช้กับน้ำดื่ม ตามมาตรฐานของ FDA หรือ AWWA C-210-84 ส่วนภายนอกทาสีตะกั่วแดงรองพื้นและทาทับด้วยสีจริง 2 ชั้น

มีมาตรวัดอัตราการไหลของน้ำที่เข้าเครื่องกรองชนิด Area flow meter มีช่วงอัตราการวัดไม่ต่ำกว่า 1.2 เท่าของอัตราการกรอง ต่อกับท่อน้ำดิบก่อนเข้าถังกรอง พร้อมวาล์วปรับอัตราการกรอง

มีระบบ Aerator ติดตั้งกับชุดท่อหน้าถังกรอง เพื่อให้มีการดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาผสมกับน้ำบาดาล เพื่อทำปฏิกิริยากับเหล็กและแมงกานีสที่ละลายอยู่ในน้ำบาดาล ระบบ Aerator ต้องเป็นชนิดที่ไม่ใช้ไฟฟ้า สามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติ โดยอาศัยแรงดันจากน้ำบาดาลขณะที่ส่งน้ำเข้าถังกรอง

มีระบบระบายอากาศแบบอัตโนมัติที่ทำงานด้วยระบบเชิงกลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าควบคุมติดตั้งอยู่ด้านในถังกรอง เพื่อสามารถระบายอากาศและแรงดันภายในถัง โดยติดตั้งเป็นชุดอุปกรณ์เดียวกันกับถังกรอง

ชุดหน้าถังกรอง มีเกจวัดแรงดันน้ำจำนวน 2 ชุด เพื่อวัดแรงดันของน้ำดิบและวัดแรงดันน้ำที่ผ่านระบบกรอง และต้องมีก๊อกเก็บตัวอย่างน้ำดิบและตัวอย่างน้ำผ่านการกรอง 2 ชุด

 1. คุณลักษณะเฉพาะของสารกรองฯ สารกรองสนิมเหล็กและแมงกานีส เป็นชนิด Catalytic Clay Sand หรือเทียบเท่า มีขนาดโดยเฉลี่ย 0.8 + 0.2 มม. น้ำหนักไม่เกิน 650 กรัมต่อลิตร บรรจุอยู่ในภาชนะที่มิดชิดสามารถป้องกันน้ำหรือความชื้นสัมพันธ์ในอากาศได้ สารกรองต้องสามารถล้างย้อน (Back Wash) และล้างเพื่อฟื้นฟูประสิทธิภาพสารกรอง (Regeneration) ด้วยน้ำบาดาลที่สูบมาจากปั๊มบาดาลโดยตรง โดยมีอัตราการล้างย้อนเท่ากับการกรอง มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 1. ขนาดของถังกรองและอุปกรณ์  ชั้นสารกรองที่เป็นชนิด Catalytic Clay Sand ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 100 ซม. รองพื้นด้วยชั้นทรายหยาบ ขนาด 0.5 – 0.7 มม. หนา 20 ซม, และ 1.0 – 2.0 หนา 10 ซม.
 2. ถังกรองเหล็ก” บริษัทที.วอเตอร์เทค จำกัด มีหลากหลายขนาดให้เลือกสรร ตั้งแต่ขนาด 20 นิ้ว… 24,26,32,36,40,48,64 และ 72 นิ้ว ซึ่งรายละเอียดถังกรองเหล็กมีดังนี้- ขนาดถังกรองเหล็ก 20 นิ้ว ปริมาณสารกรอง 220 ลิตรความสูงไม่รวมขา 150 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. ท่อเข้าออก 1.5-2 นิ้ว และอัตราการกรอง 3,500-5,000 ลิตร/ชม.- ขนาดถังกรองเหล็ก 36 นิ้ว ปริมาณสารกรอง 720 ลิตรความสูงไม่รวมขา 150 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 90 ซม. ท่อเข้าออก 2-3 นิ้ว และอัตราการกรอง 9,000-10,000 ลิตร/ชม.

  – ขนาดถังกรองเหล็ก 40 นิ้ว ปริมาณสารกรอง 885 ลิตรความสูงไม่รวมขา 150 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ซม. ท่อเข้าออก 2-3 นิ้ว และอัตราการกรอง 9,000-10,000 ลิตร/ชม.

  – ขนาดถังกรองเหล็ก 48 นิ้ว ปริมาณสารกรอง 1,270 ลิตรความสูงไม่รวมขา 150 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 120 ซม. ท่อเข้าออก 2-3 นิ้ว และอัตราการกรอง 10,000-12,000 ลิตร/ชม.

  – ขนาดถังกรองเหล็ก 24 นิ้ว ปริมาณสารกรอง 318 ลิตรความสูงไม่รวมขา 150 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. ท่อเข้าออก 2 นิ้ว และอัตราการกรอง 5,000-7,000 ลิตร/ชม.

  – ขนาดถังกรองเหล็ก 64 นิ้ว ปริมาณสารกรอง 2,260 ลิตรความสูงไม่รวมขา 150 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 160 ซม. ท่อเข้าออก 2-3 นิ้ว และอัตราการกรอง 12,000-15,000 ลิตร/ชม.

  – ขนาดถังกรองเหล็ก 72 นิ้ว ปริมาณสารกรอง 2,860 ลิตรความสูงไม่รวมขา 150 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 180 ซม. ท่อเข้าออก 2-3 นิ้ว และอัตราการกรอง 12,000-15,000 ลิตร/ชม.

  – ขนาดถังกรองเหล็ก 26 นิ้ว ปริมาณสารกรอง 375 ลิตรความสูงไม่รวมขา 150 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 65 ซม. ท่อเข้าออก 2 นิ้ว และอัตราการกรอง 5,000-7,000 ลิตร/ชม.

  – ขนาดถังกรองเหล็ก 32 นิ้ว ปริมาณสารกรอง 565 ลิตรความสูงไม่รวมขา 150 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. ท่อเข้าออก 2-3 นิ้ว และอัตราการกรอง 7,000-9,000 ลิตร/ชม.

  สเปคเพิ่มเติมของถังกรองเหล็ก

  + SIGHT GLASS ราคา 2,000 บาท/ถัง

  +แผ่นเพลส (รองสาร) ราคา 3,000-8,000 บาท/ใบ) **ขึ้นอยู่กับขนาดถังแต่ละใบด้วย

  +AIR VENT มีหัวถัง

  ประเภทสารกรอง มีสารให้เลือกตามองการ

  1. Antracite การกรองความขุ่น ออกจากน้ำดิบ
  2. Manganese การกรองสนิม เหล็ก ออกจากน้ำดิบ
  3. Carbon กรองสี กลิ่น ออกจากน้ำดิบ
  4. Resin กรองหินปูน ลดความกระด้างที่มากับน้ำด

ท้ายนี้ ใครที่พบปัญหาน้ำมีสนิมเหล็กแก้ไขได้โดย ถังกรองเหล็ก หรือ เครื่องกรองสนิมเหล็ก สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้โดยตรง ซึ่งทางเรายินดีให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา ตลอดจนเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ์ที่มีความสำคัญกับน้ำประเภทต่างๆ ทางบริษัท ของเราสามารถออกแบบถังกรองเหล็ก (De-Iron Filter) ให้เหมาะสมกับสภาพน้ำและให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของท่าน เพื่อให้ได้ผลที่สุดประหยัดที่สุดทั้ง การลงทุนและต้นทุนการผลิต ทั้งยังผลิตและประกอบระบบด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมรับบริการเปลี่ยนสารกรองสนิมเหล็ก (แมงกานีส) และดูแลครบวงจร โดยวิศวกรผู้ชำนาญ  หาก ท่านต้องการให้ทางบริษัท นำตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำของท่านเพื่อตรวจคุณภาพน้ำ, เข้าไปสำรวจสถานที่ติดตั้ง, ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีทีวอเตอร์แทค จำกัด : 84 ถนน ไทยรามัญ แขวง สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร : 02-009- 1978 02-005-1709

โทร : 088-941- 7826

Line : @teewatertech

จาก https://www.teewatertech.com/product/8/%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%A5%E0%B8%9410-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sbobet   fifa55