การดูแลแอร์บ้านและข้อควรระวังในการใช้น้ำยาแอร์ R410A

ในช่วงหน้าฝนนี้การดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน ยิ่งควรระวังไว้เป็นพิเศษ !!
1. สภาพอากาศความซื้น สาเหตุจากน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ มีอัตราการดูดซึมที่เร็วกว่าน้ำยาแอร์ระบบ R-22 ทำให้เวลาการติดตั้ง แอร์บ้าน ต้องทำให้ภายในคอมเพรสเซอร์สัมผัสอากาศน้อยที่สุด หลักการติดตั้งแอร์บ้าน คือไม่ไปดึงจุกที่ปิดปลายของคอมเพรสเซอร์ออกจนกว่าจะติดตั้งเสร็จ หรือจนกว่าจะทำการเชื่อมระบบ

แอร์บ้าน

2. สารปนเปื้อนที่ต้องระวัง เนื่องจากน้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่ใช้กับ R-410a นั้น ต้องระมัดระวังสารปนเปื้อนเข้าสู่ระบบเป็นพิเศษ เพราะน้ำมันคอม เป็นตัวนำพาสารปนเปื้อนให้ไหลไปกับระบบได้ง่าย หากมีสารปนเปื้อนเพียงนิดเดียว อาจทำให้ระบบอุดตันได้เลย

3. การแวคคั่มระบบ หรือการ การทำสูญญากาศ แต่เดิมช่างที่ติดตั้งแอร์บ้าน ชนิด R-22 จะรู้วิธีหนีทางไล่ใน ใช้น้ำยาไล่อากาศแทนการแวคคั่มด้วยเครื่องปั๊ม แต่แอร์ที่ใช้น้ำยาชนิด R-410a ทำแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาด เพราะการแวคคั่มระบบจะต้องทำทุกครั้งที่ติดตั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และที่สำคัญต้องทำตามระยะเวลาที่ระบบกำหนดเท่านั้น จะใช้เวลาน้อยกว่าไม่ได้ เพราะความชื้นในระบบ ส่งผลเสียอย่างมากต่อน้ำยาแอร์ชนิด R-410a มากกว่าน้ำยาแอร์ประเภทอื่นๆ

ข้อมูลจาก ขายแอร์พร้อมติดตั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sbobet   fifa55