การเลี้ยงไก่ ตามแนวทาง เกษตรพอเพียง

การเลี้ยงไก่ ตามแนวทาง เกษตรพอเพียง

ปัจจุบันนี้ การเลี้ยงไก่ ถือว่าเป็นอาชีพยอดนิยมที่สร้างรายได้ดีเป็นอย่างมาก สามารถนำมาใช้เป็นอาหารในครัวเรือนอีกทั้งยังเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ดีอีกด้วย โดยการเลี้ยงไก่นั้นก็จะมีแบ่งออกเป็นหลากหลายสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อที่สามารถนำไข่มาไว้ทานในครอบครัว อีกทั้งยังนำไปขายและพัฒนาต่อยอดกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้
เกษตรพอเพียง

นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงไก่แบบพื้นบ้าน ตามแนวทาง เกษตรพอเพียง ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ มีรสชาติที่อร่อย เนื้อแน่นและถูกบ้านคนทั่วไปเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงดูให้มาเป็นแบบโรงเรือนผสมเพื่อที่จะทำให้การเลี้ยงไก่ได้ผลผลิตที่ดีมากยิ่งขึ้นและสามารถออกจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของการเลี้ยงไก่

การเลี้ยงไก่ นั้นเต็มไปด้วยประโยชน์และความสำคัญแก่ชาวบ้านและเกษตรกรเป็นอย่างมาก เพราะทำให้ผู้เลี้ยงได้มีอาหารที่ดีมีประโยชน์ไว้ทานในราคาที่ถูก ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว สามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มพูนมากขึ้นพร้อมมีช่องทางในการสร้างอาชีพเพื่อทำร่วมกับเกษตรกรรมอื่นๆ ทำเป็นอาชีพอิสระหรือผสมผสานกับการทำไร่ทำนา เลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆ ได้รับผลตอบแทนที่เร็ว มีต้นทุนในการเลี้ยงน้อยและสามารถขยายพันธุ์ได้ดีอีกด้วย  นอกจากนี้ยังเป็นอาชีพที่คนในครอบครัวสามารถช่วยกันดูแลได้ ตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา หรือคนที่กำลังว่างงาน เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ที่ทั่วถึง แก้ปัญหาการว่างงานของคนในชุมชนได้ดีอีกด้วย นอกจากนี้มูลไก่ยังสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยคอกได้อย่างดี ช่วยประหยัดและลดการใช้จ่ายสำหรับซื้อปุ๋ยเคมีอีกด้วย

เรียกได้ว่าการเลี้ยงไก่นั้นเต็มไปด้วยประโยชน์ที่จะช่วยเสริมสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ เกษตรกรและครอบครัว ได้เป็นอย่างดี มีหลากหลายประเภทในการเลือกเลี้ยง ซึ่งการเลี้ยงไก่แต่ละพันธุ์นั้นก็ยังคงเป็นที่ต้องการของท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปัจจุบันนี้ได้มีหลักการทำเกษตรพอเพียงผสมผสานเข้ามาช่วย จึงทำให้ผู้เลี้ยงสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มีต้นทุนน้อย ไม่ต้องเป็นหนี้ เลี้ยงง่าย สะอาดปลอดภัย อีกทั้งยังได้ผลผลิตที่ดีอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sbobet   fifa55